•  środa, 19 lipiec 2017    14:36   Redaktor rz   558

 • Czy burmistrz Dobrej skłamał w oświadczeniu majątkowym ?

 • Prokurator zarzucił podejrzanemu, że w oświadczeniach majątkowych składanych w związku z pełnieniem funkcji radnego, a następnie burmistrza Dobrej, nie uwzględnił zobowiązań o wartości powyżej 10.000 złotych.

 • lobez24.pl | Czy burmistrz Dobrej skłamał w oświadczeniu majątkowym ?lobez24.pl
 • Prokurator zarzucił podejrzanemu, że w oświadczeniach majątkowych składanych w związku z pełnieniem funkcji radnego, a następnie burmistrza Dobrej, nie uwzględnił zobowiązań o wartości powyżej 10.000 złotych.

  Według prokuratora podejrzany złożył w ten sposób fałszywe oświadczenie majątkowe, polegające na niewskazaniu w punkcie 10 zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zaległych składek z prowadzonej działalności gospodarczej - tj. o czyn z art. 233 par. 6 kodeksu karnego w związku z art. 4 par.1 kk. zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  Podejrzany, podczas rozprawy w Sądzie Rejonowym w Łobzie, nie przyznał się do zarzucanych czynów, i złożył wyjaśnienia.

  Powiedział między innymi:
  - Nie miałem świadomości, iż powinienem ujawnić zobowiązania w stosunku do ZUS, ponieważ zawarłem układ ratalny (...) układ ratalny spowodował przesunięcie moich zobowiązań zgodnie z harmonogramem w ten sposób, że na dzień zawarcia układu ratalnego nie miałem zobowiązania w stosunku do ZUS innego jak raty, które były zawarte w harmonogramie, a ich daty były przyszłe.

  - Nie miałem żadnego motywu, nie osiągnąłem żadnej korzyści w tym, iż te zobowiązania nie były wykazane. Niewykazanie ich wynikało wprost z mojej dobrej wiary i przeświadczenia, że nie należy ich wykazywać.

  - Chciałbym dodać, iż nigdy nie myło moją intencją łamanie prawa, a ta konstrukcja oświadczeń majątkowych wynikała z mojej najlepszej wiedzy, jaką posiadałem na tamten czas.

  - Aby to podkreślić, dokonałem korekt oświadczeń majątkowych zgodnie z informacjami uzyskanymi z aktu oskarżenia.

  Należy podkreślić, ze wszystkie zobowiązania zostały już uregulowane.

  Wyrok w tej sprawie zapadnie najprawdopodobniej za tydzień.