Sąd uznaje burmistrz za winną popełnienia zarzucanego jej przestępstwa i wymierza jej karę grzywny w wysokości 5000 zł oraz pokrycie kosztów procesu w kwocie 500 zł. Wyrok nie jest prawomocny.Znamy szczegóły Rewaloryzacja Wzgórza Rolanda.

Ponad milion złotych otrzymała Gmina Łobez na realizację projektu Rewaloryzacja Wzgórza Rolanda w celu przywrócenia funkcji turystyczno-rekreacyjnej Parku Miejskiego w Łobzie, dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Wszystko w tle nowo utworzonego stanowiska Głównego Doradcy d/s Rozwoju i Kontaktów z Przedsiębiorcami.


Podziękowania dla dyżurnego ruchu z Worowa.

Podziękowania dla Pana Macieja Krauz. Pana właściwe i zgodne z procedurami zachowanie zapewniło bezpieczeństwo pasażerów obu składów pociągu zbliżających się do stacji Worowo w dniu 17 października 2017 roku.Mowy końcowe obrony i burmistrz Węgorzyna w sprawie wycinki drzew bez zezwolenia. Mocne słowa obrońcy: Co robi starostwo? Postępuje niezgodnie z prawem, kwalifikując sprawę jako szczególnie skomplikowaną. Te i inne argumenty obrony w materiale wideo.


Dzisiaj w godzinach popołudniowych odbyto się w Sejmie pierwsze czytanie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przesłanych przez Prezydenta RP. Spacerowicze nie zgadzają się nie tylko z merytoryczną częścią tych ustaw, ale również sposobem prac nad propozycjami tych ustaw.


System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców działa fatalnie. Tymczasem resort cyfryzacji mówi jedynie o stabilizacji systemu. Właściciele pojazdów mieli mieć łatwiej, tymczasem mają problemy z zarejestrowaniem aut. Za wszystko obrywa się pracownikom wydziału komunikacji.To kolejna odsłona ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w naszym mieście. Szkoda tylko, że włodarze miasta nie pomyśleli aby w przypadające w przyszłym roku 100-lecie odzyskania niepodległości nazwać którąś z ulic imieniem Marszałka Józefa Piłsudskiego.


Ma to związek z możliwym naruszeniem ustawowego zakazu łączenia członkostwa w zarządzie powiatu z zatrudnieniem w administracji rządowej, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy o samorządzie powiatowym.


Zapraszamy na IV Drawski Turniej Strzelecki

W tym roku dzięki współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, zobaczymy pokazy sprzętu wojskowego oraz sprzęt sekcji strzeleckiej Wojskowego Klubu Sportowego Poligonu Drawskiego. Swój udział zapowiedzieli również członkowie grupy rekonstrukcyjnej MONTE CASSINO.